Kreator celokupnog proizodnog programa je arhitekta Svetlana Mladenović.

Sa statusom Samostalnog umetnika, u okviru ULUPUDS-a, ona se primarno bavi projektovanjem enterijera i nameštaja.
Dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti rezultovalo je stvaranjem
sopstvenog, specifičnog izraza u formi i materijalu.
Za svoj dosadašnji rad, osvojila je nekoliko priznanja struke izlažući na mnogim domaćim sajmovima i izložbma.

svetlanamladenovic@gmail.com